Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời nói trong khuê phòng không nên để lọt ...


Lời nói trong khuê phòng không nên để lọt ra ngoài cửa.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống