Lời nói là tấm gương của tâm hồn: anh ...

Lời nói là tấm gương của tâm hồn: anh nói như thế nào, anh là

Lời nói là tấm gương của tâm hồn: anh nói như thế nào, anh là như vậy.
-
Speech is a mirror of the soul: as a man speaks, so is he.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnlời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống