Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời nói hay,giúp người ấm hơi vải lụa. ...

Lời nói hay,giúp người ấm hơi vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm

Lời nói hay,giúp người ấm hơi vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm dao.

Tuân Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 313 AC
Ngày mất: 238 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống