Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà ...

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Tục ngữ Việt Nam

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống