Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời khuyên tốt thường luôn chắc chắn sẽ ...


Lời khuyên tốt thường luôn chắc chắn sẽ bị bỏ qua, nhưng đó không phải là lý do để không cho nó.
-
Good advice is always certain to be ignored, but that's no reason not to give it.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống