Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, ...


Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, đáng quý vì nó hiếm.
-
Praise, like gold and diamonds, owes its value only to its scarcity.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khen thưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống