Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, ...


Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, đáng quý vì nó hiếm.
-
Praise, like gold and diamonds, owes its value only to its scarcity.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khen thưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống