Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời khen chẳng tốn một xu, nhưng nhiều ...


Lời khen chẳng tốn một xu, nhưng nhiều người sẵn sàng trả giá cao cho nó.
-
Compliments cost nothing, yet many pay dear for them.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trịkhen thưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống