Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời hứa càng dễ dàng bao nhiêu thì càng ...


Lời hứa càng dễ dàng bao nhiêu thì càng dễ quên bấy nhiêu.

Ngạn ngữ Đức

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống