Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lợi dụng kế của địch để biến thành ...


Lợi dụng kế của địch để biến thành kế của mình.
-
Phản gián kế.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống