Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Loại sách lịch sử không chứa đựng chút ...


Loại sách lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán.
-
History books that contain no lies are extremely dull.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lịch sửbuồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống