Loại sách lịch sử không chứa đựng chút ...


Loại sách lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán.
-
History books that contain no lies are extremely dull.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lịch sửbuồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống