Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực ...


Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười.
-
The human race has only one really effective weapon and that is laughter.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống