Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực ...


Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười.
-
The human race has only one really effective weapon and that is laughter.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống