Lịch sử là gì? Sự dối trá mà tất cả ...


Lịch sử là gì? Sự dối trá mà tất cả mọi người đều đồng ý...
-
What is history? The lie that everyone agrees on...

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lịch sử

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống