Lịch sử không là gì hơn ngoài màn kịch ...


Lịch sử không là gì hơn ngoài màn kịch của tội lỗi và bất hạnh.
-
History is nothing more than a tableau of crimes and misfortunes.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lịch sửtội lỗi

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống