Lịch sử của thế giới chính là tiến ...

Lịch sử của thế giới chính là tiến trình của ý thức tự do.

Lịch sử của thế giới chính là tiến trình của ý thức tự do.
-
The history of the world is none other than the progress of the consciousness of freedom.

Hegel

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
© 2012 Danh ngôn cuộc sống