Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lịch sử của thế giới chính là tiến ...

Lịch sử của thế giới chính là tiến trình của ý thức tự do.

Lịch sử của thế giới chính là tiến trình của ý thức tự do.
-
The history of the world is none other than the progress of the consciousness of freedom.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
© 2012 Danh ngôn cuộc sống