Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lịch sử chỉ có thể được viết tốt ở ...


Lịch sử chỉ có thể được viết tốt ở một đất nước tự do.
-
History can be well written only in a free country.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dolịch sửviết

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống