Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lên nhà rút thang, còn có biến thể khác là ...


Lên nhà rút thang, còn có biến thể khác là qua cầu rút ván (tức Qúa giang trừu bản).
-
Thượng ốc trừu thê.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống