Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, ...

Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, nỗi buồn chán, thói trụy

Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, nỗi buồn chán, thói trụy lạc và sự nghèo đói.
-
Work banishes those three great evils, boredom, vice, and poverty.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lao động

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống