Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lao động là mẹ đẻ của tính lương ...


Lao động là mẹ đẻ của tính lương thiện.

Ngạn ngữ Đức

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lao động

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống