Lao động không phải là hình phạt của con ...

Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức

Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức mạnh và lạc thú.
-
Work is not man's punishment. It is his reward and his strength and his pleasure.

George Sand

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/7/1804
Ngày mất: 8/6/1876
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống