Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn ...


Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.
-
Lead, follow, or get out of the way.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcphục tùng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống