Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn ...


Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.
-
Lead, follow, or get out of the way.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcphục tùng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
© 2012 Danh ngôn cuộc sống