Lặn xuống đáy lạc thú, chúng ta mang lên ...


Lặn xuống đáy lạc thú, chúng ta mang lên nhiều sỏi hơn là ngọc trai.
-
In diving to the bottom of pleasure we bring up more gravel than pearls.

Balzac

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống