Làm việc thiện được thiện, làm điều ác ...

Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo.

Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện ác

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống