Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ ...


Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.
-
Being a mother is an attitude, not a biological relation.

Robert A Heinlein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mẹ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988
© 2012 Danh ngôn cuộc sống