Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Làm hai thứ một lúc cũng có nghĩa không làm ...


Làm hai thứ một lúc cũng có nghĩa không làm gì cả.
-
To do two things at once is to do neither.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống