Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Làm điều nhân đức thì không giàu. Làm ...


Làm điều nhân đức thì không giàu. Làm giàu thì không có nhân đức.

Ngạn ngữ Anh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốtđạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống