Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Làm bất cứ điều gì chỉ vì tiền cũng là ...


Làm bất cứ điều gì chỉ vì tiền cũng là thực sự ăn không ngồi rồi.
-
To have done anything just for money is to have been truly idle.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống