Làm bất cứ điều gì chỉ vì tiền cũng là ...


Làm bất cứ điều gì chỉ vì tiền cũng là thực sự ăn không ngồi rồi.
-
To have done anything just for money is to have been truly idle.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống