Lạc thú vĩ đại nhất và cao quý nhất ...


Lạc thú vĩ đại nhất và cao quý nhất chúng ta có trên thế giới này là khám phá ra những chân lý mới, và đứng sau nó chính là loại bỏ thành kiến cũ.
-
The greatest and noblest pleasure which we have in this world is to discover new truths, and the next is to shake off old prejudices.

Friedrich II

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Hoàng gia
Ngày sinh: 24/1/1712
Ngày mất: 17/8/1786
© 2012 Danh ngôn cuộc sống