Lạc quan là sự điên rồ nhất quyết rằng ...


Lạc quan là sự điên rồ nhất quyết rằng mọi thứ vẫn ổn khi chúng ta đau khổ.
-
Optimism is the madness of insisting that all is well when we are miserable.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống