Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh ...


Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mạo hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống