Kinh doanh? Rất đơn giản; đó là tiền của ...


Kinh doanh? Rất đơn giản; đó là tiền của người khác.
-
Business? It's quite simple; it's other people's money.

Alexandre Dumas

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/7/1802
Ngày mất: 5/12/1870

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống