Kiếm làm tổn hại thân thể, ngôn từ làm ...

Kiếm làm tổn hại thân thể, ngôn từ làm tổn thương tâm hồn.

Kiếm làm tổn hại thân thể, ngôn từ làm tổn thương tâm hồn.
-
The sword the body wounds, sharp words the mind.

Menander

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnlời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 342 BC
Ngày mất: 291 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống