Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không tự cho là thông minh chính là thông ...


Không tự cho là thông minh chính là thông minh.

Ngạn ngữ Anh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khiêm tốnthông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống