Không thể nào chạy thẳng trên con đường ...


Không thể nào chạy thẳng trên con đường vòng vèo.
-
You can't drive straight on a twisting road.

Ngạn ngữ Nga

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống