Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không thể có tự do thật sự mà không có ...


Không thể có tự do thật sự mà không có tự do vấp ngã.
-
There can be no real freedom without the freedom to fail.

Erich Fromm

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dovấp ngã

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống