Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân ...


Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó.
-
Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people.

John Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826
© 2012 Danh ngôn cuộc sống