Không sự thay đổi hoàn cảnh nào có thể ...


Không sự thay đổi hoàn cảnh nào có thể sửa chữa khiếm khuyết trong bản tính.
-
No change of circumstances can repair a defect of character.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống