Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không rắc rối nào đứng vững được ...


Không rắc rối nào đứng vững được trước cuộc tấn công của suy nghĩ kiên trì.
-
No problem can withstand the assault of sustained thinking.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiên nhẫnsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống