Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không phân biệt được điều hay lẽ phải ...


Không phân biệt được điều hay lẽ phải thì không biết được ai là tà, ai là chính.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện áclẽ phải

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống