Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không phải tất cả những người cười ...


Không phải tất cả những người cười với anh đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm anh bực mình đều là kẻ thù của anh.

Ngạn ngữ Mông Cổ

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnkẻ thù

Tiểu sử

Quốc gia: Mông Cổ
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống