Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không phải nhà soạn nhạc nào cũng có ý ...


Không phải nhà soạn nhạc nào cũng có ý tưởng. Rất nhiều người trong số họ biết cách sử dụng những nhạc cụ kỳ lạ không đòi hỏi ý tưởng.
-
Not many composers have ideas. Far more of them know how to use strange instruments which do not require ideas.

George Gershwin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 26/9/1898
Ngày mất: 11/7/1937
© 2012 Danh ngôn cuộc sống