Không phải câu hỏi nào cũng xứng đáng có ...


Không phải câu hỏi nào cũng xứng đáng có câu trả lời.
-
'Tis not every question that deserves an answer.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống