Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không phải câu hỏi nào cũng cần trả ...


Không phải câu hỏi nào cũng cần trả lời.
-
It is not every question that deserves an answer.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống