Không oán trời, không trách đất, phàm làm ...


Không oán trời, không trách đất, phàm làm người nên hiểu số mệnh.
-
Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt.

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phậnsinh mệnh

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống