Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không nói gì, đặc biệt khi lên tiếng, đó ...


Không nói gì, đặc biệt khi lên tiếng, đó là một nửa của nghệ thuật ngoại giao.
-
To say nothing, especially when speaking, is half the art of diplomacy.

Will Durant

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đặc biệtgiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng.

Hồ Chí Minh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống