Không nói gì, đặc biệt khi lên tiếng, đó ...


Không nói gì, đặc biệt khi lên tiếng, đó là một nửa của nghệ thuật ngoại giao.
-
To say nothing, especially when speaking, is half the art of diplomacy.

Will Durant

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đặc biệtgiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống