Không nghe lời tốt mà nhận định người ...


Không nghe lời tốt mà nhận định người tốt, đừng nhận định người xấu chỉ bởi lời nói.
-
Bất dĩ ngôn cử nhân; bất dĩ nhân phế ngôn.

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống