Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng ...


Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.
-
Life should not be estimated exclusively by the standard of dollars and cents.

Charles Goodyear

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 29/12/1800
Ngày mất: 1/7/1860
© 2012 Danh ngôn cuộc sống