Không mùi gì tệ hơn mùi bốc ra từ lòng ...


Không mùi gì tệ hơn mùi bốc ra từ lòng tốt bị nhuốm bẩn.
-
There is no odor so bad as that which arises from goodness tainted.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốt

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống