Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có ...


Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có tiền, hoàn toàn không giống nhau.
-
No, not rich. I am a poor man with money, which is not the same thing.

Gabriel Garcia Marquez

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghèo khógiàu sang

Tiểu sử

Quốc gia: Colombia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/3/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống