Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có ...


Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có tiền, hoàn toàn không giống nhau.
-
No, not rich. I am a poor man with money, which is not the same thing.

Gabriel Garcia Marquez

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghèo khógiàu sang

Tiểu sử

Quốc gia: Colombia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/3/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống