Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi ...


Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.
-
Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
© 2012 Danh ngôn cuộc sống