Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí ...


Không gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí mật của mình.
-
Nothing makes us so lonely as our secrets.

Paul Tournier

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Điển
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 12/5/1898
Ngày mất: 7/10/1986

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống